Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Turizam i Kultura

Arhiva

Važniji tel. brojevi

 

Vatrogasno društvo
036 805 087; 123
Dom zdravlja
036 805 155; 124
Crveni križ:
036 808 265
Policija:
036 805 106 ; 122
Javno komunalno
036 806 124

Javni oglas za imenovanje članovo općinskog izbornog povjerenstva

Na temelju članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni  glasnik BiH, broj: 23/2001, 7/2002, 20/2002, 25/2002, 20/2004, 25/2005, 52/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 32/2007, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 18/13 i 7/14), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH broj: 6/2016 i 13/2016) i članka 24. Statuta općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj: 1/2008) Općinsko vijeće Čapljina na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine, donijelo je


O D L U K U
O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE ČLANOVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ČAPLJINA


Članak 1.

Pokreće se postupak za imenovanje  tri člana Općinskog izbornog povjerenstva Čapljina.


Članak 2.

Javno oglašavanje će se izvršiti sukladno članku 7. i 8. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Naputak) u dnevnoj tiskovini, Večernji list Mostar i na lokalnom radiju, Radiopostaji Čapljina.


Članak 3.

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete utvrđene člankom 2.2 Izbornog zakona i posebne uvjete utvrđene člankom 2. Naputka.


Članak 4.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog oglasa.


Članak 5.

Mandat imenovanom članu Općinskog izbornog povjerenstva Čapljina, sukladno članku 2.4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine traje sedam godina i teče od dana dobivanja suglasnosti od strane Središnjeg izbornog povjerenstva na odluku o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva od strane Općinskog vijeća Čapljina.


Članak 6.

Ustrojava se Povjerenstvo za provedbu natječaja sukladno Naputku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:
 

1. Zdenko Tomić, predsjednik,
2. Inel Šejtanić, član i
3. Vedran Sušak, član.


Povjerenstvo je dužno obaviti poslove utvrđene Naputkom u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava utvrđenog člankom 4. ove odluke i dostaviti preporuku-rang listu kandidata Općinskom vijeću Čapljina.  


Članak 7.

Poništava se Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Čapljina, broj: 01-06-2232/16-1 od 13. travnja 2016. godine (Narodni list općine Čapljina, broj: 1/2016).


Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Narodnom listu općine Čapljina.


O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  Č A P L J I N A


Broj: 01-07-2135/17-1

27. travnja 2017. godine
Č a p l j i n aPero Knežević, v. r.
ZAMJENIK PREDSJEDATELJA

Copyright © 2019 Općina Čapljina - službene stranice. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).