Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Turizam i Kultura

Arhiva

Važniji tel. brojevi

 

Vatrogasno društvo
036 805 087; 123
Dom zdravlja
036 805 155; 124
Crveni križ:
036 808 265
Policija:
036 805 106 ; 122
Javno komunalno
036 806 124

Pokreće se postupak za imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova kojima je Općina Čapljina osnivač

Na temelju članka 6. i 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 34/03, 34/03 i 65/13), Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova tijela upravljanja, javnih ustanova, institucija i društava kojima je općina Čapljina osnivač ili u kojima ima određeni pravni interes (Narodni list općine Čapljina, broj 6/05) i članka 24. Statuta općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj: 1/2008), Općinsko vijeće Čapljina na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine, donijelo je

 


O D L U K U

O POKRETANJU POSTUPKA ZA IMENOVANJE  ČLANOVA TIJELA UPRAVLJANJA POJEDINIH JAVNIH USTANOVA I DRUGIH  INSTITUCIJA  KOJIMA JE OPĆINA ČAPLJINA OSNIVAČ


Članak 1.

Pokreće se postupak za imenovanje  članova tijela upravljanja ispred osnivača slijedećih javnih ustanova, odnosno institucija kojima je Općina Čapljina osnivač:

1. Dom zdravlja Čapljina – Upravno vijeće, 3 člana,
2. Gradska ljekarna Čapljina – Upravno vijeće, 3 člana.
 

Članak 2.

Javno oglašavanje će se izvršiti sukladno članku 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:  Zakon) u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnoj tiskovini Večernji list Mostar.


Članak 3.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 4.

Ustrojava se Povjerenstvo za izbor (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

1. Petar Jurešić, predsjednik,
2. Zijad Hajrović, član,
3. Zdenko Tomić, član,
4. Anica Škipina, član i
5. Irena Bakalar-Bulum, član.

Povjerenstvo je dužno obaviti poslove utvrđene člancima 10., 11. i 12.  Zakona u roku od 15 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava utvrđenog člankom 3. ove odluke i dostaviti preporuku-rang listu kandidata Načelniku Općine Čapljina koji predlaže kandidate Općinskom Vijeću Čapljina.
 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Narodnom listu općine Čapljina.


O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  Č A P L J I N A


Broj: 01-39-1790/17-1
27. travnja 2017. godine
Č a p l j i n a    


ZAMJENIK PREDSJEDATELJA
Pero Knežević, v. r.


Copyright © 2019 Općina Čapljina - službene stranice. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).