Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Turizam i Kultura

Arhiva

Važniji tel. brojevi

 

Vatrogasno društvo
036 805 087; 123
Dom zdravlja
036 805 155; 124
Crveni križ:
036 808 265
Policija:
036 805 106 ; 122
Javno komunalno
036 806 124

Služba opće uprave

Pomoćnik načelnika Anđelka Udženija, rođena 03. ožujka 1976 godine u Čapljini.
Prirodoslovno matematičku gimnaziju je završila u Metkoviću
1999. je stekla zvanje dipl.oecc. - smjer marketing management na Mostarskom sveučilištu.
Udana i nastanjena u Dračevu.

 

OPIS AKTIVNOSTI:

- koordiniraju se poslovi unutar odjela i rad između odjela,
- pripremaju se akta za Općinsko vijeće i nadzire valjanost akata koja se pripremaju u drugim odjelima za Općinsko vijeće,
- nadzire se primjena propisa o uredskom poslovanju u odjelima i primjena Zakona o upravnom postupku i ukazuje na nepravilnost i propuste u primjeni istih propisa,
- organizira se rad na pripremi službenog glasila Općine,


- prati se, prikupljaju i obrađuju propisi od značaja za Općinsko vijeće,
- pruža se stručna pravna pomoć u primjeni propisa svim odjelima općine,
- sudjeluje u izradi službenog glasila općine,
- raspisuje natječaj - oglas za namještenje u službu (pruža stručna i tehnička pomoć u provođenju postupka za zasnivanje radnog odnosa namještenika),
- na temelju zakona i drugih propisa vrše se prijave i odjave službenika i namještenika kod nadležnih službi
- vode se dosijei svih zaposlenika sa potrebnim evidencijama,
- vode se evidencije o matičnim knjigama rođenih , vjenčanih, umrlih i državljana,
- izdaju se izvadci iz matičnih knjiga i uvjerenja,
- vode se opći birački spiskovi (ažuriraju se),
- pripremaju izvješća i popunjavaju statistički obrasci iz oblasti za koje se vodi evidencija,
- vodi postupak zaključivanja braka,
- obavlja se ovjera potpisa, rukopisa i prijepisa,
- obavlja se ovjera ovlasti (punomoći),
- izdaju se uvjerenja o kojima se ne vodi službena evidencija,
- vode se djelovodnici predmeta,
- zaprimaju se pismena, signiraju i raspoređuju na nadležne odjele, radna mjesta,
- ukazuje se na rokove u kojima se rješava u predmetima,

- obavlja se zavođenje pošte u knjigu dostave i knjigu pošte,

- obavlja se arhiviranje završenih predmeta prema klasifikacijama,
- čuva se evidencija o aktima i predmetima, kao i ostali dokumentacijski materijal (sa sjednica Općinskog vijeća),
- tehnički se opslužuje rad sjednica Općinskog vijeća (tonsko snimanje sjednica, izrada zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća, vođenje evidencije o vijećnicima i sl.),
- obavlja se predaja određenog arhiva nadležnom Županijskom arhivu,
- obavljaju se poslovi nabavke osnovnih sredstava i potrošnog materijala uz suglasnost pročelnika Odjela, odnosno Načelnika Općine,
- vodi se evidencija stvari, evidencija o korištenju službenih automobila, o utrošku goriva,
- skrbi se o otklanjanju kvarova na stolariji, elektroinstalacijama, inventaru i nabavci goriva za kotlovnicu,
- obavljaju se poslovi tipkanja za Općinsko vijeće, Načelnika Općine i Odjela,
- obavljaju se poslovi umnožavanja dokumenata za potrebe Općinskog vijeća, Načelnika Općine i sve odjele Općine,
- upravljanje kućnom centralom, skrbi o održavanju i ispravnosti centrale i ostalih telefonskih uređaja,
- uspostavljanje telefonske veze,
- vođenje evidencije telefonskih razgovora,
- dostavljanje i uručivanje pismena za potrebe Općinskog vijeća, Načelnika Općine i općinskih odjela, raznošenje pravnim i fizičkim osobama, predaja poštanskoj službi, preuzimanje od poštanske službe
- razvrstavanje pošte i prosljeđivanje kroz knjigu s predmetima u rad nadležnim odjelima, državnim službenicima i namještenicima,
- osiguravanje ulaza u zgradu Općine,
- skrbi o sigurnosti zaposlenika u zgradi Općine,
- izdavanje propusnice strankama i o tome vodenje evidencije,
- vođenje evidencije o dolasku na posao i odlasku s posla državnih službenika i namještenika,
- obavljanje poslova čišćenja i uređenja prostora u zgradi i prilazu u zgradu Općine, u vijećnici Općinskog vijeća,
- skrbi se o sigurnosti zgrade Općine,
- obavljaju se poslovi usluživanja zaposlenika u zgradi Općine napitcima (kava, čaj, sokovi).

 

Copyright © 2020 Općina Čapljina - službene stranice. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).