Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Turizam i Kultura

Arhiva

Važniji tel. brojevi

 

Vatrogasno društvo
036 805 087; 123
Dom zdravlja
036 805 155; 124
Crveni križ:
036 808 265
Policija:
036 805 106 ; 122
Javno komunalno
036 806 124

Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova

Pomoćnik Načelnika - Darko Šimović
Rođen je 16.ožujka 1972 god. u Sarajevu. Završio gimnaziju u Sarajevu.
Diplomirao na pravnom fakultetu u Mostaru 1997 godine.
Oženjen; nastanjen u Čapljini.

 
Služba se brine o slijedećem:

- izrađuju se nacrti rješenja o pravima na nekretninama,
- izrađuju se nacrti normativnih akata koje donosi Općinsko vijeće iz oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova,
- vodi se upravni postupak i izrađuju rješenja i zaključci u postupku uzurpacije, izvlaštenja i povrata u posjed nekretnina u privatnom vlasništvu,


- obavljaju se geodetski poslovi iz oblasti primijenjene geodezije za
- potrebemjesnih zajednica (trasiranje puteve, dalekovoda, vodovod i sl.),
- obavlja se nivelacija i regulacija dijelova grada i naselja gradskog karaktera,
- izrađuju se podloge, odnosno situacije za projektiranje,
- obavlja se iskolčavanje na terenu (prijenos projekata), ulica, zgrada, gospodarskih postrojenja, instalacija, drugih objekata i sl.,
- vrši se projektiranje i izrada poligonskih i nivelantskih mreža,
- obavljaju se poslovi za izvršavanje zakona i drugih propisa i mjera koji
se odnose na izradu, obnovu i održavanje premjera i katastra
komunalnih uređaja,
- poduzimaju se odgovarajuće mjere kod korisnika komunalnih uređaja radi normalnog i pravovremenog izvršavanja poslova u toj oblasti,
- obavlja se snimanje svih komunalnih uređaja na području Općine za potrebe korisnika komunalnih uređaja,
- obavlja se vještačenje za potrebe suda iz domena katastra komunalnih uređaja,
- obavlja se izdavanje svih uvjerenja na temelju podataka komunalnog knjigovodstva,
- izrađuju se izvodi iz planova komunalnih uređaja za potrebe korisnika komunalnih uređaja i drugih (projektnih organizacija),
- obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu, obnovu i održavanje premjera i katastra zemljišta,
- prati se i analizira stanje, razvoj i pojave koje se odnose na premjer i katastar zemljišta,
- prate se sve promjene na zemljištu,
- vrši se snimanje promjena na zemljištu i provođenje u planovima,
- obavlja se dostava promjena na zemljištu katastru nekretnina i zemljišno-knjižnom uredu,
- postavljaju se i obnavljaju stalne geodetske točke,
- obavljaju se obnove dotrajalih planova,
- obavljaju se vještačenja za potrebe suda i drugih službi,
- rješava se u upravnim stvarima u oblasti premjera i katastra zemljišta i vrše stručni geodetski poslovi (rad na uređenju zemljišta za gradnju, nivelacija, regulacija dijelova zgrada i naselja gradskog karaktera i sl.),
- izdaju se kopije katastarskog plana i daju obavijesti strankama u svezi s njihovim nekretninama,
- izrađuju se spiskovi poreznih obveza s otpisom i pripisom katastarskog prihoda,
- izdaju se sve vrste uvjerenja i izvoda iz evidencija katastarskog operata,
- na temelju odluka i rješenja nadležnih tijela i prijamnih listova vrši se provođenje svih promjena kroz katastarski operat,
- omogućuje se uvid strankama u katastarski operat,
- sastavljaju se statistička izvješća za Općinu.

 

Copyright © 2020 Općina Čapljina - službene stranice. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).